BusinessSlobodna Dalmacija

Prodaja nekretnine u Kaštel Sućurcu – Industrijski kompleks

„Predmet prodaje na 2. elektroničkoj javnoj dražbi je industrijski kompleks u Kaštel Sućurcu, ukupne površine zemljišta 32.485m2: Nekretnine oznake kat. čest. 7992 Z.U. 1817 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7991 Z.U. 1816 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7985 Z.U. 1815 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7987 Z.U. 2017 K.O. Kaštel Sućurac i kat. čest. 7988 Z.U. 2018 K.O. Kaštel Sućurac, u naravi predstavlja ex remont Kaštel Sućurac (u zemljišnim knjigama skladište, pašnjak, put, dvorišta, izgrađeno zemljište, gospodarska zgrada, pomoćna zgrada i uređeno zemljište).Po prostornom planu, zemljište je industrijske namjene. Lokacija kompleksa je izuzetna, smješten pored Cemex-ovog pogona sv. Juraj u Kaštel Sućurcu. Blizina grada Splita, Solina, Trogira, autoputa te Zračne luke Split. Zemljište sa izuzetnim razvojnim potencijalom i atraktivna investicijska prilika.

Pozivaju se ponuditelji da pristupe 2. elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

  • Utvrđena vrijednost predmeta prodaje 30.410.000 kn.
  • Početna cijena na 2. elektroničkoj javnoj dražbi je 15.205.000 kn, iznos dražbenog koraka je 20.000 kn.
  • Rok za uplatu jamčevine u iznosu 1.000.000 kn je 8.2.2021. do kada jamčevina najkasnije mora biti evidentirana na računu Financijske agencije. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 08.2.2021. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.
  • Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 25795.

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:

U dogovoru sa stečajnim upraviteljem Franom Krištom (mob: 098/254-563).

Za više detalja oko same dražbe, kontaktirati na mail matej.b@b2kapital.hr

Show More

Povezane objave

Back to top button
Close
Close