morski.hrVijesti

Otvoreno savjetovanje o kvoti za ribolov plavoperajne tune u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus).

Prijedlogom Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) predviđeno je regulirati maksimalni ribolovni kapacitet u 2021. godini, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2021. godini te osnovna pravila vezana uz prilov.

Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) kako slijedi:

Kategorija plovila Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)
Plivaričari tunolovci preko 40 m 70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m 49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m 33,68
Tunolovci udičari 5

Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovog članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovog Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12, pojašnjenje je Ministarstva.

Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Iznimno od odredbe, ribolov tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune u sportskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata.

Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2021. godini

KATEGORIJA RIBOLOVA

POTKATEGORIJA

UKUPNO (t)

GOSPODARSKI RIBOLOV PLIVARICE TUNOLOVKE 833,46
UDIČARSKI ALATI 90
PRILOV 10,57
 

NEGOSPODARSKI RIBOLOV

ŠPORTSKI RIBOLOV 5
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE 12,5
RIBOLOV U ZNANSTVENE SVRHE 1
UKUPNO 952,53

Savjetovanje je otvoreno do: 20.1.2021., a možete ga pronaći OVDJE.

D.G.

Tags
Show More

Povezane objave

Back to top button
Close
Close