Slobodna DalmacijaSplit

Ništa od izmjena GUP-a i Prostornog plana prije izbora: pričekat će i osnivanje Zavoda za urbanizam. A sve će se to odraziti na budućnost Splita…

Prije tri tjedna Grad Split i Društvo arhitekata Split potpisali su sporazum o suradnji na izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG). Grad je nositelj izrade prostornih planova, a DAS pruža savjetodavne usluge i daje stručne smjernice pri izradi izmjena i dopuna ovih prostornih planova.

Iako je Andro Krstulović Opara potpisivanje sporazuma proglasio “poticajem za plansko promišljanje razvoja grada koji je predugo bio zaključan u uskogrudnosti”, gradonačelnikovi odnosi s DAS-om dosad nisu bili idilični.

Nakon što su gradski vijećnici u studenom 2020. okrenuli palac dolje Masterplanu za Kopilicu i Istočnu obalu koji je zagovarao Opara, a protiv kojeg je oštro ustao DAS, u prosincu je dogovorena suradnja Grada sa splitskim arhitektima. Tom su prilikom sa sjednice Gradskog vijeća održane 17. prosinca povučene dvije točke. Opara je, naime, odustao od toga da još jednom pokuša pokrenuti izmjene i dopuna prostornoplanske dokumentacije pomoću Masterplana. No, povučen je i Prijedlog odluke o preoblikovanju Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Grada Splita” u trgovačko društvo. Nakon toga, u siječnju ove godine sklopljen je sporazum Grada s DAS-om.

Predsjednica DAS-a Daša Gazde kaže kako nije realno očekivati da će ovo Gradsko vijeće do lokalnih izbora usvojiti izmjene GUP-a i Prostornog plana grada Splita.

– Za izradu i usvajanje izmjena tih dokumenata bit će potrebno oko godinu dana – smatra Gazde.

Društvo arhitekata Split odradilo je svoj dio posla na reviziji Prijedloga odluke za izmjene i dopune GUP-a i PPUG-a. Predsjednica DAS-a kaže da su materijale dostavili Gradu, ali još nisu dobili povratni odgovor od stručnih službi iz Banovine.

Završna sjednica ovog saziva Gradskog vijeća bit će vjerojatno početkom travnja, stoga je ostalo vrlo malo vremena da se pokrene izmjena ključnih prostornih planova.

– Potpisali smo sporazum na izradi odluke, ali ne znam koji je plan Grada, kada bi se to što smo napravili našlo na sjednici Gradskog vijeća, nisu mi poznate njihove taktike. Ovo bi prvenstveno trebale biti tehničke izmjene, GUP se dugo nije mijenjao. Trebao bi se uskladiti sa zakonima i pravilnicima kako bi se olakšao rad arhitektima, a i ljudima, da znaju na čemu su, da ne bi bilo situacija “malo se spominje balkon, malo ga nema” – slikovito objašnjava predsjednica splitske udruge arhitekata.

Na prijedlog Grada, u Odluku o izmjenama i dopunama GUP-a uvrstit će se lokacije za nove garaže i tržnice, s čime je DAS suglasan. Iako je odluka o pokretanju izmjena uglavnom tehničkog tipa, odlučeno je da se u nju uvrste i neke stvari koje su od općeg interesa. Ali ne radi se o “točkastim” izmjenama. Svi koji su poslali više od 500 zahtjeva za izmjene GUP-a koje nisu usvojene u vrijeme prošlog gradonačelnika Ive Baldasara, neće ni s ovom odlukom o pokretanju izmjena GUP-a doći na svoje.

Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Ante Čikotića iz Mosta da se pokrene Zavod za urbanizam. Ali Daša Gazde kaže da ne zna što se događa s odlukom o pokretanju Zavoda, jer sporazum DAS-a s Gradom ne pokriva taj dio, a Grad njih ne obavještava što poduzimaju.

– Ne znam što je sa Zavodom, mislim da ga namjeravaju pretvoriti u trgovačko društvo. Mi smo sugerirali Gradu da moraju uspostaviti to nešto, ne znam kako bih ga nazvala, zavod ili nekako drugačije, može biti i radno tijelo koje će stajati između odluke i izrađivača plana. To tijelo mora usmjeravati izrađivača u smjeru u kojem želi da Grad ide, jer i najbolja odluka može ispasti loša u izradi plana ako nema nekog usmjerivača koji će valorizirati korake izrađivača. Ne može se ostaviti izrađivaču da on sve pretpostavlja. Grad u svakom trenutku mora imati pod kontrolom svoje vlasništvo nad planom koji će dobiti na upotrebu, ne može se na kraju čuditi zašto se dogodila neka zona. To je u krajnjem slučaju neodgovorno. Ako radimo neki plan za 15 godina, u Banovini bi trebao sjediti netko tko će valorizirati svaki korak koji se napravi – napominje Gazde.

Što se tiče Masterplana, koji je izazvao puno kritika, osobito od arhitektonske struke, Gazde kaže da on neće biti podloga za odluku o izradi GUP-a, nego bi naknadno stručno tijelo, a to je Zavod za urbanizam, trebalo na osnovi analiza razdvojiti ono što je dobro u njemu od onoga što nije.

– U svakom slučaju, tražili smo da u GUP-u ostanu i dalje gradski projekti i da do njihove realizacije mora doći preko natječaja – napominju u DAS-u.

Arhitektima je od posebne važnosti bila zaštita Marjana. Zakonom je ukinuta obaveza izrade prostornog plana posebnih obilježja za park-šumu Marjan, koji je do sada bio spasonosna brava koja je sprječavala nasrtaje građevinara. Izmjenama županijskog Prostornog plana, koje su u tijeku, ukinut će se obaveza izrade PPPPO-a za Marjan, što znači da se ta odredba mora ukloniti iz splitskog GUP-a. No, arhitekti smatraju da su našli rješenje.

– Tražimo da se za Marjan izradi UPU, urbanistički plan uređenja. Ta vrsta plana ne odnosi se uvijek samo na gradnju, u ovom slučaju UPU bi bio sredstvo zaštite. Iako Marjan već ima tri zaštite, kako se voli reći, smatramo da je potrebna i ova – objašnjava Gazde.

Ostaje vidjeti hoće li ovo Gradsko vijeće, usred izborne kampanje, pokazati slogu oko usvajanja odluke da se pokrenu izmjene GUP-a i Prostornog plana.

No, da bi moglo biti nesuglasica oko donošenja odluke o Zavodu za urbanizam, pokazalo je priopćenje HNS-a, koji je do sada bio lojalan HDZ-u. Objavljeno je 17. prosinca, na dan sjednice Gradskog vijeća s koje je povučena ta točka dnevnog reda.

Gradonačelnik je donio Prijedlog odluke o preoblikovanju Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Grada Splita” u trgovačko društvo i trebao je biti izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća. Mediji su objavili da je Prijedlog odluke povučen s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća jer je zakopana ratna sjekira s DAS-om, no izvirila je još jedna prijetnja. HNS se bio odmetnuo po pitanju Zavoda, pa je moguće da je Prijedlog odluke o njegovu osnivanju povučen zbog nedostatka glasova.

Naime, Oparin je prijedlog bio da se gradska Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Grada Splita”, koja ništa ne radi niti ima zaposlenih, preoblikuje u trgovačko društvo. Međutim, HNS-ovci se zalažu za osnivanje Zavoda za urbanizam “kao stručne javne ustanove koja će, u skladu sa Zakonom o ustanovama, provoditi, a moguće i izrađivati prostorni, generalni i urbanističke planove Grada Splita kao stručna javna ustanova, financirana iz gradskog proračuna”.

– Organiziranjem Zavoda u obliku trgovačkog društva u vlasništvu Grada gubi se njegova javna funkcija, otvara se mogućnost sukoba interesa i stvara se nelojalna konkurencija – upozorili su iz HNS-a.

Međutim, Opara je htio novo trgovačko društvo “Zavod za prostorno uređenje i izgradnju – Split d.o.o.”. Ono bi se bavilo cijelim spektrom poslova – od prostornog uređenja, preko građenja, do poslovanja s nekretninama. Odnosno, bavili bi se: prostornim uređenjem, projektiranjem, građenjem građevina, nadzorom i upravljanjem gradnjom, tehničkim ispitivanjem i analizom. Nadalje, bavili bi se izradom elaborata katastarske izmjere, pružali bi usluge izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornoga uređenja, a povrh svega, vodili bi poslove upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina.

Grad bi uložio milijun kuna temeljnoga kapitala u trgovačko društvo, gradonačelnik bi bio jedini član Skupštine, ali u obrazloženju Prijedloga odluke, koji je Opara prvo uputio na Gradsko vijeće pa onda povukao, stoji da bi se trgovačko društvo samofinanciralo.

Stručnu obradu Prijedloga odluke napravio je savjetnik gradonačelnika Emil Zelić, koji je također obavljao stručni pregled dokumenata za Masterplan. Dapače, Zelić je trebao biti direktor razvojnog programa “Split United”, zadužen za osmišljavanje i koordiniranje projekata temeljenih na Masterplanu. To je zanimljiva koincidencija, jer je Masterplan zagovarao ideju da se osnuje trgovačko društvo s velikim ovlastima koje bi provodilo realizaciju megaprojekata, a ujedno bi se financiralo od njih.

Prema Masterplanu, Grad Split i ondašnje Ministarstvo državne imovine osnovali bi Posebno projektno društvo (PPD) za Istočnu obalu kao trgovačko društvo. Ono bi zapošljavalo četiri do sedam djelatnika. Njihove bi kvalifikacije trebale biti iz područja urbanističkog planiranja, arhitekture, nekretninskih razvojnih projekata, financiranja nekretninskih projekata, financiranja infrastrukturnih projekata, nekretninskog prava, te komunikacijskih vještina, marketinga i prodaje nekretnina.

Grad i država svoje bi zemljište na Istočnoj obali prenijeli na trgovačko društvo PPD (osim kolodvora i nekih dijelova koji pripadaju Lučkoj upravi), ali PPD ne bi prodavao teren. Na osnovi natječaja to trgovačko društvo izradilo bi urbanistički plan uređenja (UPU) za Istočnu obalu, pripremilo zemljište za gradnju i bavilo se razvojem projekta. Prihode bi stjecalo od prodaje prava građenja, odnosno zakupa.

Međutim, “Zavod za prostorno uređenje i gradnju d.o.o.” ne bi se financirao od rentanja građevina i prodaje prava građenja.

Nejasno je kako “Zavod za prostorno uređenje i gradnju d.o.o.” ne bi upao u sukob interesa, jer se kao prednost osnivanja i financijskog uspjeha ovakvog trgovačkog društva navodi to što bi upravljalo, nadziralo i koordiniralo aktivnosti s nadležnim tijelima u provođenju gradskih megaprojekata koji bi trajali niz godina. Društvo bi bilo prisutno na području splitske aglomeracije, a angažmanom na gradskim megaprojektima (koji su to?) postiglo bi se bolje upravljanje, kontrola i korištenje fondova EU-a.

Drugim riječima, gradonačelnik je, donekle vođen idejama iz Masterplana, htio osnovati tvrtku koja bi imala velike ovlasti u prostornom uređenju, građenju, nadzoru te upravljanju nekretninama na području Splita. Tvrtka bi zarađivala od poslova koji su dugoročno važni za grad, a kako bi Grad bio njezin osnivač i zaposlio bi stručni kadar, vjerojatno bi joj davao poslove, što se dade iščitati na osnovi odluke o osnivanju.

– Osnivanjem “Zavoda za prostorno uređenje i izgradnju – Split d.o.o.” Grad Split postiže efikasnije i financijski učinkovitije izvršenje svih faza projekata, naročito megaprojekata čije izvršenje traje više godina i zahtijeva konstantu (plansku, stručnu, financijsku) u dostizanju postavljenih ciljeva. Društvo Gradu Splitu donosi i dodatne vrijednosti, a koje javna ustanova po svojem ustrojstvu nije u mogućnosti donijeti, kao što su strukturno i stručno upravljanje megaprojektima uz transparentan nadzor provođenja postavljenih rokova, financijskog upravljanja i namjenskog korištenja financijskih sredstava te koordinaciju izvođenja radova sa svim gradskim, županijskim i državnim tijelima – navodi se u Prijedlogu odluke.

Za razliku od ovih ambicija, Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije” bavi se (navodimo s njihove web-stranice): “izradom i koordinacijom izrade i praćenjem provedbe prostornih planova, izrađuje izvješća o stanju u prostoru, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavlja izvan snage prostorne planove užih područja, izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrađuje prostorne planove županije, ili gradova i općina, kao i urbanističke planove uređenja od značaja za državu na području županije ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili župana…”

Dakle, u županijskom Zavodu za prostorno uređenje ne bave se projektiranjem zgrada, nadzorom i vođenjem županijskih megaprojekata… No, Grad ne zanima Zavod kao javna ustanova, a ne žele niti osnovati firmu koja bi se dokazivala u oštroj konkurenciji na tržištu, što bi također bilo legitimno, nego hoće trgovačko društvo koje bi upravljalo i koordiniralo velikim gradskim projektima, a “samofinanciranje” bi imalo zahvaliti tome što već iz Prijedloga odluke o osnivanju proizlazi da će njega Grad odabirati pri javnoj nabavi. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Opara izaći s ovim modelom pred Gradsko vijeće.

Odustaje li Split od bolje budućnosti?

Pokušali smo doznati u Banovini namjeravaju li na jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća uvrstiti Prijedlog odluke o preoblikovanju Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Grada Splita” u trgovačko društvo “Zavod za prostorno uređenje i izgradnju – Split d.o.o.”. Očitovanje nadležnih nismo dobili. Hoće li se pokušati osnovati trgovačko društvo s velikim ovlastima naslonjeno na gradski proračun, ili će se Zavod osnovati kao javna ustanova koja će po stručnim kriterijima kontrolirati izrađivače planova i njihovu provedbu…? Ili će se jednostavno opet odustati od bolje budućnosti splitskog urbanizma i gradnje, a grad će se i nadalje upropaštavati pogodovanjem i stihijom? Odgovor nećemo morati dugo čekati.

Show More

Povezane objave

Back to top button
Close
Close