Slobodna DalmacijaSplit

Grad Split od Ore izgubio milijunski spor: već je platio zemljište, a sad će i cestu u Šoltanskoj. Prkić: Neka se istraži tko je bacio gradski novac!

Grad Split je, temeljem nepravomoćne presude Trgovačkog suda u Splitu, upravo izgubio preko 1,5 milijuna kuna. Točnije, u roku osam dana morat će tužitelju, tvrtki ORA SKY, dijelu društva ORA MONT u vlasništvu poznatog splitskog građevinara i investitora Stjepka Ore, isplatiti 1.535.333,13 kuna sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 28. veljače 2019. do isplate.

Uz to, Trgovački sud je naložio tuženiku, odnosno Gradu Splitu, da u roku od osam dana naknadi tužitelju, ORA SKY-u, i troškove parničnog postupka u iznosu od 155.780,12 kuna.

Razlog? Ora je, kaže Sud u presudi od 11. prosinca, izgradio javnu prometnicu kraj svoje zgrade, a trošak izgradnje te prometnice treba snositi Grad budući da je njezin vlasnik. Riječ je o dijelu Šoltanske ulice pored Orinih zgrada na Križinama. 

Spor je među strankama, Orom i Gradom, nastao u odnosu na to je li nastala obveza tuženika platiti tužitelju troškove izgradnje javne ceste, dijela Šoltanske ulice, dakle dijela koji se proteže nekretninom tuženika i ako je, u kojem iznosu je ta obveza nastala. Sukladno važećim zakona – jest, budući da su, stoji u presudi, nerazvrstane ceste, koje su sukladno Zakonu o cestama javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Propisano je, naime, da se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja na način određen za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, te da se financira iz proračuna jedinice lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Što je najtragičnije, izgleda da je Grad Split, zbog nemara i aljkavosti, sada prisiljen platiti nešto što za njegove građane nema nikakvog smisla.

Komentira tako Jakov Prkić, gradski vijećnik iz redova stranke Pametno za Split i Dalmaciju. Naime, Grad će, komentiraju u ovoj stranci, morat platiti izgradnju dijela Šoltanske koja se proteže ispod Orinih zgrada prema garažama i vodi do predviđenog podvožnjaka ispod Bušićeve ulice, prema bolnici na Križinama.

Grad je već platio i 881 tisuću kuna Ori za zemlju. Kako stoji i u samoj presudi, procijenjena vrijednost tog podvožnjaka je enormnih 6,4 milijuna kuna kuna i prema Ori vjerojatno se nikad neće napraviti jer je skupo i nepotrebno, što je i Grad potvrdio svojim Zaključkom iz 2014. godine. Ipak, Ora je dobio građevinsku dozvolu za zgradu 2016. godine, a jedan od uvjeta je i ta prometnica, koju je Grad Split imao obavezu izgraditi. Kako to obično biva, Grad se oglušio na bojne pozive investitora, koji, da ne bi došlo do nesagledive štete kod izgradnje zgrade, sam gradi i prometnicu, komentira Prkić iz Pametno za Split i Dalmaciju

Iz presude je vidljivo da je Ora Trgovačkom sudu dostavio više dokaza da gradska uprava zna za taj slučaj. Između ostaloga i plan izgradnje prometnica za 2018. godinu, u kojem se navodi kraj izgradnje. Apsurdnost ovog procesa seže daleko u povijest: još u listopadu 2013. godine tužitelj Ora šalje inicijativu Gradu o preispitivanju tog nepotrebnog rješenja te uklanjanje prometnice iz planske dokumentacije. Krajem siječnja 2014. i sam Grad Split donosi zaključak kojim isto prihvaća, ali nikad kasnije ne izglasava izmjenu prostorne dokumentacije.

– Kako je 2016. godine zatražena građevinska dozvola, u sklopu koje je i ta neželjena javna prometnica, umjesto da Grad Split mijenja dokumentaciju i uštedi ovih tri milijuna kuna, apsurdno, ali u Banovina 4. srpnja 2016. sklapa ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja na nekretnini tužitelja, čime Grad stječe pravo izgraditi tu prometnici. Uz to, plaća Ori 881.053,72 kuna za zemlju – čude se u Pametno za Split i Dalmaciju, komentirajući sadržaj ove po Grad izuzetno nepovoljne presude.

Da pojasnimo, do cifre od tri milijuna kuna su došli zbrajajući troškove gradnje prometnice i kamata za dvije godine, plus 155 tisuća kuna sudskih troškova i troškova za zemljište u iznosu od 885.000 kuna.

Nadalje, u kolovozu 2016. Grad izdaje Ori građevinsku dozvolu koja ubrzo postaje pravomoćna, međutim, ne počinje je graditi. Ora u međuvremenu šalje brojne dopise vezane uz cestu… Grad odgovara tek 10. srpnja 2017. i kaže da će Građevno Zec graditi dio prometnice i to u sklopu više dijelova Šoltanske koje se grade. U troškovniku se navodi cijena tog dijela na 239.462,10 plus PDV, što ne odgovara stvarnim troškovima, komentiraju u Pametno za Split i Dalmaciju. Isto potvrđuje kao svjedok i tadašnji pročelnik te sudski vještak. Troškovnik je pokrio samo završni sloj i signalizaciju…

Ora na kraju odlučuje sam graditi prometnicu. U siječnju 2019., nakon završetka, zatražio je uporabnu dozvolu koja je postala pravomoćna 27. veljače 2019., a 13. kolovoza 2019. podignuo je tužbu za refundiranje troškova za izgradnju prometnice, a i sam Grad Split knjiži se i dobiva pravo građenja, ono iz ugovora 2016. godine, u siječnju 2020.

– I tako, Grad će dobiti cestu koja mu ne treba, a Ori je trebala za garaže. S tim da je Ora i sam tražio da je Grad ukloni iz planova te bi sam istu gradio. Sada ostaje na institucijama da otkriju, tko je i zašto praktički bacio tri milijuna gradskih kuna. Zbog propusta Grada da izmijeni plansku dokumentaciju u skladu sa Zaključkom došli smo u situaciju da platimo 1,5 milijun kuna za radove plus 800 tisuća za zemljište plus 150 tisuća za trošak spora do kojeg nije trebalo ni doći – komentira vijećnik Jakov Prkić (Pametno za Split i Dalmaciju).

Tražili smo od Grada Splita da nam se očituju o ovoj presudi, a njihovu reakciju objavit ćemo čim je dobijemo.

Show More

Povezane objave

Back to top button
Close
Close